komodindeki kısa notlar Bir tutam ‘gün’ sana..
08 Haz 07

http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?id=8386862

avcılık ve toplayıcılıkla geçinen toplum seviyesinden tarım toplumuna geçilmesiyle ortaya çıkmış ve teorik olarak bilgi toplumuna doğru gidildikçe yavaş yavaş etkisini kaybetmesi beklenen toplum düzenidir.

yerleşik hayata geçmeden önce toplayıcılıkla geçinen kabile veya topluluklarda erkekler genellikle ava giderken kadınlarda kabilenin geleceği olarak görülen çocuklara bakmak ve aynı zamanda tarıma doğru giden ilk adım olarak da yorumlanabilen, yakınlardaki meyve ve diğer bitkisel ürünleri toplamakla yükümlüydüler. dolayısıyla da kabile hayatlarında kadınlar, kabilenenin devamını sağlayan unsurlar olarak görülmüş ve içinde bulunduklara topluluklarda yük olmaktansa geleceğin teminatı olarak algılanmışlardır.

bu yapıyı destekleyen en büyük etmenlerden biri ise, tarım devriminden önce dünya nüfusunun görece olarak çok az olması, ki bu sayı tüm dünya için yüzbinlerle ifade edilir, ve bunun sonucunda da topluluklar arası savaş veya kaynak savaşının günümüzle kıyaslanamayıcak kadar az olmasıdır. çünkü daha sonraları artan çatışmalar da kadınlar ve çocuklar korunması gereken bireyler haline gelmişlerdir. tarım reformundan önceki anaerkil kültür, reformdan sonra da belirli bir süre boyunca varlığını sürdürmüştür. özellikle ilk medeniyetlerdeki bereketi simgeleyen kadinlar **ve antik yunan’daki kadın tanrılar ** bunlara örnek olarak verilebilir.

tarım reformu ve yerleşik hayatla beraber, üretimin sağlandığı topraklar savunulması gereken birer yaşam sahalarına dönüşmüş, bu toprakları savunmak ve daha bereketli alanları ele geçirmek içinse erkeklerin egemenliğindeki askerlik kavramı ortaya çıkmıştır. bunun sonucunda da kadınların eşit statüye sahip anerkil toplumlardan ataerkil toplumlara geçiş başlamıştır. kanımca dillerin gelişimimde de bu etki gözükmektedir. nitekim yerleşik hayata geç geçen türk kavimlerinin kullandığı dillerde kadın erkek ayrımı yokken, yerleşik hayata daha önce geçmiş bir çok diğer toplumda dilde dişi erkek ayrımı ön plana çıkmıştır.

endüstri devrimiyle beraber her ne kadar kadınların ekonomik ve siyasal yaşama katılımları artmışsa da, bu uzun yıllar sınırlı kalmış ve toplumlardaki üretim kaynaklarının kontrolü büyük ölçüde erkeklerde kalmıştır.

bilgi toplumuyla beraber, düşüncenin ve üretilen fikirlerin önem kazanmasıyla, kadınlar erkeklerle üretim kaynaklarının kontrolü ve yaşamın pek çok diğer alanında eşit şartlarda mücadele edebilmeye başlamışlardır. ancak son 10000 yılda oluşan ataerlik toplum mirasi ve bilgi toplumuna geçiş sürecinin yavaşlığı, ataerkil toplum kültürün kısa bir süre içerisinde ortadan kalkma ihtimalini sınırlandırmıştır.
(tazmania, 18.10.2005 01:26)

Bunları da sevebilirsiniz:

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum yaz

Aşağıdaki formu doldurarak misafir olarak da yorum yazabilirsiniz fakat üye olmanızı tavsiye ediyoruz.

Misafirler için yorum yazma paneli: